ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل  09121268394images 1

مشاوره آنلاین بیمه عمر

مشاوره آنلاین بیمه عمر ایران مان

مشاوره خرید بیمه اتومبیل

مشاوره خرید آنلاین بیمه اتومبیل

مشاوره بیمه مسئولیت

مشاوره خرید آنلاین بیمه مسئولیت

مشاوره بیمه آتش سوزی

مشاوره خرید اینترنتی بیمه آتش سوزی ایران

بیمه مسئولیت عمومی بیمه ایران

 بیمه مسئولیت عمومی یکی از زیر شاخه های بیمه مسئولیت می باشد که در کنار بیمه مسئولیت کارفرما،قراردادی و حرفه ای چهار ضلع مربع بیمه مسئولیت بیمه ایران را تشکیل می دهد.در تعریف مسئولیت عمومی می توان گفت هرنوع خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل یا عوامل زیان مسئول شناخته می‌شوند .بدیهی است بیمه مسئولیت عمومی مسئولیتهای بیمه گزار در تعریف مسئولیت عمومی را تحت پوشش قرار می دهد .بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند.
رشته بیمه مسئولیت عمومی مشتمل بر 15 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

بیمه ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی، خسارت مالی و صدمات جسمانی به اشخاص ثالث وارد می‌آید که ناشی از عملیات تخریب، گودبرداری، پی‌کنی، نصب اسکلت فلزی و سایر کارهای عمرانی است. با اخذ این بیمه، مسئولیت صاحبکار و کلیه عوامل اجرایی به طور مشترک در قبال اشخاص ثالث، تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه مسئولیت آتش سوزی
گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزی‌ و انفجار در مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌، سبب‌ ورود خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ می‌گردد که غرامت‌ وارده‌ به اشخاص ثالث در چارچوب‌ بیمه‌های‌ آتش‌سوزی‌ قابل‌ پرداخت‌ نیست؛‌ ولیکن‌ ‌بیمه‌‌ مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، کلیه‌ زیان‌‌های‌ ناشی‌ از خط‌راتی‌ همچون‌ آتش‌سوزی‌، انفجار، ترکیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود.

بیمه مسئولیت جامع شهرداری
این بیمه به منظور جبران کلیه خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات احتمالی عملیات عمرانی، ‌زیر بنایی و ... که تحت نظارت شهرداری انجام شود، صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی
این بیمه به منظور جبران کلیه خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مدیران و مربیان مجموعه های ورزشی
صاحبان‌ اماکن‌ ورزشی‌ همچون‌ استخرها، سالن‌های‌ ورزشی‌ و بدنسازی‌ ضمن‌ رعایت‌ اصول‌ ایمنی‌ و حفاظتی‌، گاهی‌ با حوادثی‌ که‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزینه‌‌های‌ پزشکی‌ مراجعین‌ می‌شود، مواجه‌ می‌گردند که‌ مناسب‌ترین‌ راه‌ برای‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌، تهیه بیمه نامه مسئولیت‌ مدنی‌ مجموعه‌های‌ ورزشی‌‌ است‌.

بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان(زیر رشته مسئولیت عمومی)
بر اساس شرایط این بیمه، مسئولیت شکارچیان و محیط‌بانان در جریان شکار یا انجام وظایف محیط‌بانی در برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. این بیمه در صورت وجود مجوز قانونی برای فعالیت بیمه‌ شونده، ارائه می‌شود.

بیمه مسئولیت رایانه
بیمه رایانه کلیه خسارت‌های فیزیکی وارد به رایانه اعم از آتش‌سوزی، انفجار، سیل، طوفان، زلزله، نشست و رانش زمین، سقوط از بلندی، برخورد جسم خارجی، نفوذ مایعات به داخل اجزا، حمل و جابجایی در محل مورد بیمه، نوسانات جریان الکترسیته و سرقت با شکست حرز را حداکثر تا مقدار ارزش رایانه، تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت حیوانات خانگی
این بیمه به منظور پوشش کلیه خسارات ناشی از نگهداری حیوانات خانگی اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بیماری، سرقت، زایمان و سخت‌زایی صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
مسئولیت افرادی که در مراکز آموزشی مشغول به کار یا تحصیل هستند، بر عهده مدیران این مراکز می‌باشد. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در زمان حضور در مرکز آموزشی اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران مراکز می‌باشد. بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در مراکز آموزشی صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مدیران اردوها
مسئولیت افرادی که در اردو هستند، بر عهده مدیر اردو است. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در اردو اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران اردو می‌باشد. بیمه‌ مسئولیت مدیران اردوها به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در اردوها صادر می‌شود.
بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر
مسئولیت نگهداری مورد اجاره در طول مدت قرارداد اجاره بر عهده مستاجر می‌باشد. بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر برای پوشش خسارات مالی احتمالی است که در زمان اجاره برای مورد اجاره ممکن است رخ دهد.

بیمه مسئولیت مدیران تعمیرگاه خودرو

مدیران تعمیرگاههای خودرو بواسطه مسئولیت عمومی خود ، همواره در برابر مشتریان و مراجعه کنندگان مسئولند چرا که خودرو از زمان پذیرش نزد ایشان به امانت می باشد، و این خودروها همواره تحت مواجهه با خطراتی مثل سقوط از جرثقیل،سقوط به چال تعمیرگاه،تصادف و تصادم قرار دارند که می تواند هزینه های جبران ناپذیری به تعمیرگاه تحمیل نماید،جالب است بدانید بسیاری از خسارتهای احتمالی و خطرات متصور برای مراجعین و مشتریان تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیران تعمیرگاه خودرو قرار می گیرد. 

بیمه مسئولیت استفاده کنندگان از پارکینگ

مدیران پارکینگها بواسطه مسئولیت عمومی خود ، همواره در برابر مشتریان و مراجعه کنندگان و مالکان خودرو های پارک شده در این پارکینگها مسئولند چرا که خودرو از زمان پذیرش نزد ایشان به امانت می باشد، و این خودروها همواره تحت مواجهه با خطراتی مثل سقوط ،تصادف و تصادم قرار دارند که می تواند هزینه های جبران ناپذیری به پارکینگ و البته مدیران آن تحمیل نماید،جالب است بدانید بسیاری از خسارتهای احتمالی و خطرات متصور برای خودروهای پارک شده ، مراجعین و مشتریان تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیران پارکینگ  خودرو قرار می گیرد. 

بیمه مسئولیت نمایشگاه خودرو

مدیران نمایشگاههای اتومبیل نیز مانند پارکینگها بواسطه مسئولیت عمومی خود ، همواره در برابر مشتریان و مراجعه کنندگان و مالکان خودرو های به امانت گذاشته شده برای فروش در این نمایشگاهها مسئولند چرا که خودرو از زمان پذیرش نزد ایشان به امانت می باشد، و این خودروها همواره تحت مواجهه با خطراتی مثل سقوط ،تصادف و تصادم قرار دارند که می تواند هزینه های جبران ناپذیری به نمایشگاه و البته مدیران آن تحمیل نماید،جالب است بدانید بسیاری از خسارتهای احتمالی و خطرات متصور برای خودروهای به امانت گذاشته شده در نمایشگاه، مراجعین و مشتریان تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیران نمایشگاه  خودرو قرار می گیرد. 

بیمه مسئولیت مستاجر در برابر موجر

مستاجران بواسطه استفاده از مایملک موجر همواره ممکن است به مال الاجاره خساراتی وارد نمایند که بواسطه مسئولیت عمومی جبران این خسارات بر عهده مستاجر می باشد که در این بیمه نامه بسیاری از این خسارات قابل جبران می باشد.

 طرحهای خاص و نوین بیمه ای

هر نوع بیمه نامه یا خطری که برای آن بیمه نامه مستقلی طراحی نشده باشد در مدیریت طرححهای خاص و نوین بیمه ایران قابل طرح و در صورت توافق برای آن بیمه نامه ای مستقل صادر خواهد شد.

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

کد را وارد نمایید :
تازه کردن ورودی نامعتبر

بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت بیمه ایران انواع بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان مقالات بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت عمومی

تماس تلفنی