ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

تماس برای مشاوره رایگان
88508484

بیمه عمر

سن (سال)43
مدت قرارداد20 سال
توان پرداخت ماهانه50 هزار تومان
پوشش سرمایه فوت (تومان)15,000,000
پوشش سرمایه حادثه (تومان)15,000,000
پوشش سرمایه امراض خاص (تومان)3,750,000
پوشش سرمایه سرطان (تومان)7,500,000
جمع حق بیمه پرداختی (تومان)343,652,400
ضریب افزایش حق بیمه سالیانه10
سرمایه نهایی تضمینی596,947,825
سن (سال)44
مدت قرارداد10 سال
توان پرداخت ماهانه50 هزار تومان
پوشش سرمایه فوت (تومان)15,000,000
پوشش سرمایه حادثه (تومان)15,000,000
پوشش سرمایه امراض خاص (تومان)3,750,000
پوشش سرمایه سرطان (تومان)7,500,000
جمع حق بیمه پرداختی (تومان)95,626,800
ضریب افزایش حق بیمه سالیانه10
سرمایه نهایی تضمینی104,435,806